Haugalandet

Bestille bredbånd

Bestillingsskjema

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

HAUGALAND TURBONETT AS - BETINGELSER

Generelt
Utstyr leveres og monteres av Haugaland Turbonett (heretter omtalt som HT).
Abonnenten (heretter omtalt ABN) kjøper og eier utstyret og har ansvar for dette.

Fremleie og videresalg
ABN skal ikke dele internett med andre husstander. HT tillater ikke fremleie eller
videresalg.av tjenesten.

Fakturering
Fakturering skjer forskuddsvis for 3 måneder. Unntak: for hytteabonnement som faktureres
forskuddsvis for 6 måneder.
Endring av adresse og mailadresse må straks meldes fra til HT.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er 14 dager. Ved forsinket betaling utover forfallsdato vil HT uten
ytterligere varsel belaste ABN for purregebyr og renter, og nettet bli nedstengt.

Binding, oppsigelse og oppsigelsestid
Bindingstid er 12 måneder.
Gjensidig oppsigelsestid gjelder fra den 1. i hver måned etter at oppsigelsen ble gitt.
Oppsigelse må skje skriftlig.

Brudd og vedlikehold av tjenesten
Det garanteres ikke mot brudd på tjenesten, men HT er ansvarlig for raskest mulig å rette
feil.
HT har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endring i
tjenesten som ansees som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdmessige
eller driftsmessige årsaker.
HT vil bestrebe seg å varsle om slike tiltak i god tid

Tvister
Tvister mellom ABN og HT skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan
hver a partene bringe tvister inn for de ordinære domstolene.Tvister skal løses etter norsk
rett.

 

Haugaland Turbonett AS

Nuntunvegen 17
5563 Førresfjorden

Org nr 991173293

Kontakt

Telefon: 40828804
Epost:    nils.kaare(a)turbomail.no
Innhold © Haugaland Turbonett AS. Webdesign © 2020-2023 av Web Norge.